Organisation Management
Sports Management


Activiteiten


De vrije tijds- en sportsector is wereldwijd bij de snelst groeiende economische sectoren.

Het gaat dan ook om een zeer brede sector die niet alleen gecentraliseerd is rond een aanbod van activiteiten of –organisaties maar die via infrastructuur, kledij en retail ook diepgewortelde verwantschappen heeft in andere grote economische sectoren.

Door deze groei en de vraag naar een professionele benadering is er een grote noodzaak aan ervaren en gespecialiseerde ondersteuning, de recent opgerichte afdelingen “sportmanagement” of vrije tijdsmanagement” in zowat alle grote opleidingscentra en universiteiten zijn daar een illustratie van.

De professionalisering zet zich vooral door in de uitbating van vrije tijdsinfrastructuur. Steeds meer steden en gemeenten kiezen voor een outsourcing voor de uitbating van hun infrastructuur en wenden zich daarbij tot gespecialiseerde bedrijven die, gedreven door resultaten op financieel en commercieel gebied, een meer kwalitatieve en meer rendabele organisatie kunnen aanbieden.

Quan Management heeft door een jarenlange ervaring in deze sector een grote expertise opgebouwd en betekent een meerwaarde voor organisaties die op zoek zijn naar kwaliteit, structuur en resultaat.

Door de dynamische kleinschaligheid en beperkte kostenstructuur kan Quan Management zich zeer flexibel opstellen naar verschillende opdrachtgevers toe en een algemene kwalitatieve basis toevoegen aan de organisatie van haar klanten, de brede aanpak zorgt voor een totaaloplossing die geen verschil maakt tussen klant en Quan Management en dus een volledige zekerheid geeft aan de klant.

Quan Management staat ten dienste van bedrijven die een toegevoegde waarde zoeken in het operationele management van hun organisatie. Quan Management kan daarbij de volledigheid of een gedeelte van de organisatie opvolgen:

 • Volledige operationele werking
  • Coördinatie van de dagelijkse werking
  • Aansturen van een managementteam
  • Coördinatie van de medewerkers
  • Commerciële strategie
  • Communicatie
  • Marketing strategie
  • Kwaliteitsanalyse en –bewaking
  • Veiligheidsstructuur
  • ...
 • Conceptontwikkeling van infrastructuur
 • Structurele organisatie
 • Organisatie werkstructuur
 • De analyse en budgettaire opvolging van één of meerdere afdelingen
 • Behoeftenanalyse

Quan Management geeft invulling aan de behoefte van de klant en kan zowel structureel enkele zaken overnemen als in een adviserende rol een toegevoegde waarde betekenen.

Contacteer ons

Quan management helpt u graag verder. Met een duidelijk antwoord op uw vraag, bijvoorbeeld, en dat zo snel mogelijk. Als u dit formulier gebruikt, komt uw boodschap meteen bij de juiste mensen terecht. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Quan Management BVBA

Kievitlaan 5
2960 Sint-Job in’t Goor
info@quan-management.be
T: +32 (0)3 685.35.85
M: +32 (0)475 85.35.85
Ondernemeningsnummer: BE 0567 818 006